„WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” – słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utop

0 comments ks. Robert Bielawski
X