Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję w Cieplicach

Ofiarowanie się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, to poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Mar

0 comments ks. Tomasz Biszko