Zmiana terminu rady pedagogicznej w WSD

Informujemy, że w związku z planowanym na najbliższą środę pogrzebem ś.p. ks. kan. dra Piotra Dębskiego, rada pedagogiczna w Wyższym Semi

0 comments ks. Mateusz Kopania

Zaproszenie na Diecezjalny Kongres Rad Parafialnych

Przewielebny Księże Proboszczu! W trosce o dobro duchowe najbliższych współpracowników Księdza Proboszcza, którymi są członkowie Parafial

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski

Legnica. Wielkopostny dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Drodzy Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, zbliża się okres Wielkiego Postu. To czas, w którym przygotowujemy się do dobrego przeżycia Ś

0 comments ks. Tomasz Krauze