List na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2021

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowar

0 comments ks. Robert Bielawski