Informacje porządkowe dot. Mszy Krzyżma 2021

INFORMACJE PORZĄDKOWE Msza Krzyżma Świętego Legnica, 1 kwietnia 2021 roku   1. Na prośbę Biskupa Legnickiego do koncelebrowania Mszy

0 comments ks. Łukasz Misiak

Dodatkowe wezwanie na Wielki Piątek 2021

W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego

0 comments ks. Robert Bielawski

Przypomnienie zasad dotyczących Komunii wiernych

1. Należy pamiętać, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”1. W związku z tym ni

0 comments ks. Robert Bielawski

Transmisje Świętego Triduum Paschalnego 2021

Zachęcamy do uczestnictwa duchowego z całym Kościołem w przeżywaniu Misterium Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wiele

0 comments ks. Robert Bielawski

Biskup Legnicki prosi o modlitwę za ks. Grzegorza Niwczyka

Biskup Legnicki zwraca się z prośbą do duchowieństwa diecezji legnickiej, wszystkich zgromadzeń zakonnych, osób konsekrowanych oraz wiernych św

0 comments ks. Robert Bielawski

Polecamy w modlitwie Biskupa Seniora Stefana Cichego w dniu urodzin

30 marca przypada 82. rocznica urodzin Biskupa Seniora Stefana Cichego. Pamiętajmy w naszych modlitwach wspólnotowych i osobistych o Księdzu Bis

0 comments ks. Robert Bielawski