List Biskupa Legnickiego

Umiłowani Diecezjanie! W dniu 2 lipca bieżącego roku kończę 75. rok życia, co według prawa kościelnego wiąże się ze złożeniem na ręce

0 comments bp Zbigniew Kiernikowski