Informacje porządkowe dot. uroczystości w dniu 29 czerwca

Informacje porządkowe dot. Uroczystości jubileuszowych  i odpustowych w Katedrze Legnickiej 29 czerwca 2022, godz. 12.00. 1. Biskupi koncelebruj

0 comments ks. Tomasz Kołodziej

29 czerwca: Główne uroczystości dziękczynienia jubileuszowego

W tym roku mija trzydzieści lat od momentu, kiedy Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Polaniae Populus dokonał reorganizacji struktury Kościo

0 comments ks. Robert Bielawski

Zmiany wśród duchowieństwa 2022

Każdego roku następują zmiany personalne wśród duchowieństwa. Niektórzy spośród kapłanów posługujących w poszczególnych parafiach diecez

0 comments ks. Robert Bielawski