25 czerwca: VI Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej

Organizatorzy dziękczynnego spotkania rodzin z okazji 30. rocznicyustanowienia Diecezji Legnickiej i 25-lecia koronacji Wizerunku Matki Bożej Łaskawej przez Jana Pawła II oraz odbywającego się w łączności ze Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie VI Kongresu Rodzin pod honorowym patronatem Bp Prof. dr. hab. Andrzeja Siemieniewskiego, Biskupa Legnickiego oraz Marcina Chludzińskiego, Prezesa Zarządu KGHM serdecznie zapraszają Diecezjan do udziału w tych wydarzeniach w dniu 25 czerwca 2022 r. w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

PLAN WYDARZENIA:

8.30 – Recepcja

9.30 – Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

10.00 – Wykłady:
– ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”
– ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk „Świętowanie Dnia Pańskiego w rodzinie katolickiej”
– Zajęcia formacyjno-rekreacyjne dla dzieci.

12.00 – Eucharystia – Biskup Legnicki prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski. Akt zawierzenia rodzin.

Po Eucharystii: posiłek, spotkanie rekreacyjne rodzin, występy zespołów: Chór Cantabile, Fudżijamki, Złotoryjska Górnicza Orkiestra Dęta, wystawy okolicznościowe.

14.45 – Uwielbienie połączone ze świadectwem Rodziny.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – ks. prałat Robert Kristman, Wikariusz Generalny Biskupa Legnickiego.

– Dobre praktyki instytucji wspierających rodziny.
– Prezentacja apeli i stanowisk kongresowych, nawiązanie do Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie i nauczania papieskiego.

Rozesłanie – ks. prałat Robert Kristman, Wikariusz Generalny Biskupa Legnickiego.