29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – głównych patronów diecezji legnickiej

Apostołowie Piotr i Paweł patronują diecezji legnickiej od momentu jej powołania jako główni orędownicy, dlatego 29 czerwca, dzień ich uroczystości, staje się momentem dziękczynienia za wszelkie łaski oraz prośby o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne siły w pożądaniu ku jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

Tegorocznym uroczystością w katedrze legnickiej będzie przewodniczył Biskup senior Stefan Cichy, który wraz z kapitułą katedralną, księżym diecezji legnickiej oraz wiernymi świeckimi będzie modlił się podczas Eucharystii o godz. 18.30.

Św. Piotr, syn Jana pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem Andrzeja Apostoła, który przyprowadził go do Jezusa. Podobnie jak ojciec, trudnił się rybołówstwem. Został powołany przez Jezusa  po cudownym połowie ryb, jakiego dokonał na polecenie Pana wypływając na głębię jeziora. Jako jedynemu z grona powołanych apostołów Chrystus nadał mu nowe imię: Kefas (Skała), czyli Piotr. Jako pierwszy z Apostołów wyznał, że Chrystus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Pomimo kilkakrotnego zaparcia się Jezusa w godzinach trwogi, tuż przed wniebowstąpieniem otrzymał od Zmartwychwstałego przyobiecany wcześniej prymat. Pod koniec swego życia osiadł na stałe w Rzymie. Tu poniósł śmierć męczeńską na krzyżu za panowania cesarza Nerona, około roku 64.

Natomiast św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji (Mała Azja). Urodził się jako obywatel rzymski. Jego rodzina pochodziła z pokolenia Beniamina i należała do stronnictwa faryzeuszów. Po ukończeniu szkół udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie u stóp Gamaliela pogłębiać swoją wiedzę rabinistyczną. Po ucieczce pierwszych chrześcijan do Damaszku w wyniku powstałego prześladowania, poprosił najwyższego kapłana o listy do gmin żydowskich w tym mieście, aby pomogły mu schwytać i doprowadzić do Jerozolimy wyznawców Chrystusa. U bram Damaszku porażony światłem, powalony na ziemię, pytaniem i odpowiedzią nawrócony i powołany przez zmartwychwstałego Pana, stał się jednym z najżarliwszych apostołów. Przybył do Jerozolimy i przedstawił się apostołom, którzy przyjęli go z rezerwą i obawą. Za ich aprobatą odbył trzy wielkie podróże misyjne, zakładając nowe Kościoły wśród pogan. Aresztowany w roku 60 w Jerozolimie, przebywał w więzieniu w Cezarei Filipowej, głosząc Ewangelię. Jako obywatel rzymski został przewieziony do Rzymu, gdzie poniósł śmierć przez ścięcie mieczem około roku 67