4 stycznia: Spotkanie świąteczne Biskupa z księżmi

Okres Narodzenia Pańskiego to szczególny czas świętowania Tajemnicy przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To czas radosnego przeżywania prawdy o bliskości Boga, który ma upodobanie w człowieku (por. Łk 2,14). Wsłuchujemy się w słowo Boże, celebrujemy liturgię, a także spotykamy się w naszych wspólnotach, by śpiewać kolędy, łamać się opłatkiem i wzajemnie składać sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Szczególną wspólnotą diecezjalną jest prezbiterium zgromadzone wokół swojego Biskupa. Dlatego też dnia 4 stycznia 2022 roku (wtorek) o godz. 11.00 w kaplicy, a potem w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, będzie możliwość wspólnej modlitwy, braterskiego spotkania kapłanów z Biskupem i wzajemnego składania sobie świątecznych życzeń. Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży. 

ks. prałat Robert Kristman
WIKARIUSZ GENERALNY