Ad multos annos. Jubileusz bpa Stefana Cichego

W dniu 30 marca, 80. rocznicę urodzin, obchodził biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy. Jubileusz świętował w gronie rodziny, licznie przybyłego duchowieństwa, oraz przedstawicieli różnych środowisk z diecezji.

Mszy św. w legnickiej katedrze, przewodniczył sam Jubilat, w gronie kilkunastu księży biskupów którzy przybyli na uroczystość z metropolii wrocławskiej, Katowic, Zielonej Góry, Opola, Gliwic i Görlitz. Był także obecny Biskup Eparchii Wrocławsko – Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. 

– Dokonania księdza Biskupa w tej diecezji, to cały ciąg trwałych wydarzeń, które są zapisanie i pozostaną jako trwałe znaki. Dzisiaj, ksiądz Biskup jako senior, dalej wiernie służy swoją posługą diecezji. Życzę, żeby to dzisiejsze przeżywanie jubileuszu, było kolejnym elementem umacniającym we wdzięczności i w oddawaniu Bogu chwały, w społeczności Kościoła – mówił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, składając swoje życzenia.

Homilię wygłosił legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk. Nawiązując do odczytywanego tego dnia Słowa Bożego, zwrócił uwagę, że uczy nas ono poznawania Boga i siebie samego. – Wszystkim Pan Bóg daje możliwość doświadczenia tego, co odczuwał i myślał celnik z dzisiejszej Ewangelii. To droga dochodzenia do autentycznej pokory, na której Bóg pomaga nam zrozumieć, że jest o wiele większy od naszego serca i zawsze nam przebacza – mówił bp Mendyk.

Przypomniał też drogę życiową biskupa Jubilata, w tym szczególnie czas jego posługiwania, jako drugiego biskupa legnickiego w latach 2005-14. Jako jeden z celów które postawił wtedy przed sobą, była nie tylko dbałość o piękno liturgii, ale przede wszystkim zachęcanie wiernych do czynnego i świadomego udziału w Eucharystii. Zwołał i zakończył I Synod Diecezjalny, który przyniósł też szereg nowych inicjatyw, m.in. peregrynację obrazu św. Józefa, czy coroczne rekolekcje „Lectio Divina”. Szczególnym jego dziełem był Kongres Eucharystyczny, który zbiegł się z osobistym doświadczeniem choroby i cierpienia przez Jubilata.

– Od czasów mojej młodości, a potem przez lata studiów, lata działalności duszpasterskiej, jako rektor seminarium, potem biskup pomocniczy diecezji katowickiej i jako biskup legnicki, a teraz na emeryturze, stale doświadczałem i doświadczam wielkości Pana Boga i Jego wielkiej dobroci. Ukończenie 80. roku życia to okazja, by razem z wami, podziękować Panu Bogu i wszystkim ludziom, którzy mi na tej drodze towarzyszyli i towarzyszą. Serdeczne „Bóg zapłać” – mówił Jubilat.

Życzenia złożyli też przedstawiciele duchowieństwa i świeckich. Wśród podarunków znalazła się także księga jubileuszowa, przygotowana przez legnickie środowisko naukowe, poświęcona jego osobie. 

Więcej na stronie Radia Plus Legnica oraz na stronie Niedzieli legnickiej

 

 

 

 

 

 

 

X