BISKUP ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI
BISKUP LEGNICKI

 

dewiza biskupia: Deus Caritas est
(Bóg jest Miłością)

urodzony: 08.08.1957, Wrocław
święcenia prezbiteratu: 01.06.1985
święcenia biskupie: 11.02.2006

_________________________________________________

 

ŻYCIORYS

Biskup Andrzej Siemieniewski – ur. 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 1 czerwca 1985 r. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława w Świdnicy, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora teologii w zakresie duchowości. W latach 1991-1998 pełnił funkcję ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 1991 roku zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie przez dwa lata był dyrektorem tamtejszej biblioteki, a w 1997 roku został kierownikiem katedry teologii duchowości. W latach 1998-2001 pełnił urząd prorektora uczelni.

W 1998 roku habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem licznych publikacji – książek, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz z zakresu duchowości. Od 1994 roku związany ze wspólnotą „Hallelu Jah” we Wrocławiu należącej do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

5 stycznia 2006 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Andrzeja Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Theuzi. Sakry biskupiej udzielił mu abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, 11 lutego 2006 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, a także jest członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz członkiem Rady Naukowej.

Po piętnastu latach, 28 czerwca 2021 r., papież Franciszek mianował bp. Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów diecezji legnickiej, tj. 29 czerwca 2021 r. Ingres do katedry legnickiej miał miejsce 20 września 2021 r. w 680. rocznicę poświęcenia tego kościoła.

oprac. ks. Robert Bielawski

 

_________________________________________________

 

SYMBOLIKA HERBU BISKUPA LEGNICKIEGO

Tarcza herbu jest koloru błękitnego, co prowadzi myśl i serce, ku perspektywie nieskończonego życia w królestwie niebieskim. Bóg, który jest wieczny i nieśmiertelny udziela się człowiekowi, by i on mógł uczestniczyć w chwale nieba. Błękit wskazuje na czystość, prawość, sprawiedliwość, a także lojalność i wierność Boga wobec człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, i do końca ukochał. Bóg, który jest Ojcem pełnym miłości nigdy nie pozostawia swych umiłowanych dzieci, ale troszczy się o nie i przygarnia, okazuje miłosierdzie i przebacza.

Na błękitnej tarczy herbu umieszczona jest otwarta Księga Pisma Świętego, a na niej wypisane dwie litery greckiego alfabetu – pierwsza i ostatnia – alfa i omega. Owa Święta Księga zawiera w sobie żywe słowo Boże, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Tym słowem jest Jezus Chrystus, na którym spełniło się całe Prawo i Prorocy, i wszystkie obietnice Boga. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą. Do Niego należy czas i wieczność. Jezus Chrystus, ostateczne i niezmienne słowo Boga, jest jedyną Dobra Nowina, która przywraca wolność i daje życie.

Księga jest otwarta, by każdy miał do niej łatwy dostęp i mógł skorzystać z jej niewyczerpanej obfitości. Białe stronice Biblii oznaczają jej nieskazitelność i czystość oraz wierność prawdzie. Złota barwa liter oznacza sprawiedliwość. Czerwone barwy podkreślają prawdę, że Bóg jest Miłością, a tę miłość najpełniej objawił w słowie wcielonym, Jezusie Chrystusie, w Tajemnicy Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania.  

Nad otwartą Księgą Pisma Świętego znajduje się biała gołębica, symbol Ducha Świętego, który ożywia i uświęca, wskazuje drogę i prowadzi. Za sprawą Ducha Świętego słowo stało się Ciałem w historii i nadal staje się żywe i prawdziwe w liturgii, modlitwie i życiu tych, którzy Je przyjmą i uwierzą. Duch Święty ogarnia liczne ludy i narody, jest nieograniczony i ma moc działania zarówno w konkretnych osobach, jak i w różnorodnych wspólnotach i społecznościach. Obficie udziela swoich darów i charyzmatów Kościołowi, na którego zstąpił w dzień Zmartwychwstania i Pięćdziesiątnicy. Liczne promienie podkreślają żywotność i dynamizm działania Ducha Świętego, przez którego Miłość Boża rozlana jest w sercach ludzkich (por. Rz 5, 5b).

Pod tarczą herbu umieszczona jest wstęga z zawołaniem biskupim nowego Biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Deus caritas est – Bóg jest Miłością (J 4,16). To największa prawda chrześcijańska, której doświadczenie przemienia i uświęca każdego Pasterza, i tych do których jest posłany.

oprac. ks. Tomasz Kołodziej