Biskup legnicki poświęcił jeleniogórski SOR

Jeleniogórskie Centrum Szpitalne ma nowoczesny SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy. Otwarcie placówki miało miejsce w poniedziałek 5 marca. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Cezary Przybylski, marszałek województwa, natomiast poświęcenia SOR-u dokonał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Przebudowane zostały  pomieszczenia ze stanowiskami resuscytacji, a pomieszczenia dla stanowisk obserwacyjnych i wstępnej intensywnej terapii zostały rozbudowane. SOR został również doposażony w niezbędną aparaturę medyczną. Zakupiono m.in. system do ogrzewania pacjenta, defibrylatory, w tym również defibrylator dziecięcy, zestaw do monitorowania czynności życiowych – kardiomonitory, aparaty EKG, respiratory transportowe oraz respirator stacjonarny, zestaw do trudnej intubacji, łóżka szpitalne, stoły zabiegowe, łóżka wielofunkcyjne do intensywnej terapii oraz meble i wyposażenie do gabinetów zabiegowych.

Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z uruchomieniem lądowiska została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł.

Tym samym placówka została dostosowana do norm europejskich. Pozostaje mieć nadzieję, że poprawią się również warunki pracy personelu jak i jakość obsługi medycznej.

Więcej informacji na ten temat oraz galeria zdjęć na stronie www.portalik24.pl