Biskup Legnicki wręczył odznaczenia papieskie

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył medale osobom szczególnie zasłużonym dla Diecezji Legnickiej. Uroczystość miała miejsce podczas sesji Akcji Katolickiej. W uroczystość Chrystusa Króla przypada Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Eucharystycznego Ruchu Młodych i Akcji Katolickiej. Na wniosek Biskupa Legnickiego Ojciec Święty Franciszek przyznał odznaczenia Benemerenti 7 osobom. Papieskie medale otrzymały osoby, które na różne sposoby angażowały się w życie diecezji legnickiej, tworzenie się struktur diecezjalnych oraz pomagały w kształtowaniu jej tożsamości.

Medale otrzymali: Stanisława i Jan Sławscy z Legnicy, Bogumiła Wiśniewska z Jawora, Maria Przystasz z Legnicy, Zuzanna Cywka z Bolesławca, Irena i Ryszard Orzelscy z Jeleniej Góry

Papieski medal to złoty krzyż. Na rewersie widnieje napis Benemerenti, (czyli dobrze zasłużony), na tle godła Watykanu. Natomiast na awersie widnieje sylwetka Chrystusa. Odznaczenia zostały przyznane w 25 rocznicę powstania Diecezji Legnickiej i 20 rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Legnicy.

Podobna uroczystość miała miejsce w czerwcu br. Wówczas Biskup Legnicki medal Zasłużony dla Diecezji Legnickiej wręczył 51 osobom świeckich. Odznaczenie z wizerunkiem świętego papieża Jana Pawła II otrzymały osoby, które na co dzień np. pomagają przy budowanie kościoła, opiekują się świątynią lub też bezinteresownie wspierają innych. Podczas uroczystości medale otrzymały także osoby, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Diecezji Legnickiej. Dodatkowo 12 osób, pracowników Caritas Diecezji Legnickiej otrzymało medale papieskie Benemerenti, za swoją pracę na rzecz tej instytucji.

Podczas uroczystej sesji Akcji Katolickiej w auli WSD w Legnicy obecny był pierwszy prezes Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej Andrzej Glapiński. Akcję Katolicką w diecezji legnickiej powołał dekretem z dnia 24.V.1995 r. Ks. Bp Tadeusz Rybak – Biskup Legnicki. Delegatem Ordynariusza Legnickiego do spraw Akcji Katolickiej został Ks. Bp Stefan Regmunt. Od stycznia 1996 r. rozpoczęły działalność grupy inicjatywne pod przewodnictwem Andrzeja Glapińskiego. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, który wszedł w struktury ogólnopolskiej Akcji Katolickiej został wybrany na zebraniu 14.XII.1996 r. Nominacje na Prezesa I kadencji otrzymał Andrzej Glapiński.

Członkowie Akcji Katolickiej mieli okazję wysłuchać wykładu „Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne”, który wygłosił Ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Po uroczystej sesji Akcji Katolickiej, w Katedrze legnickiej biskup Zbigniew Kiernikowski odprawił Mszę świętą, z udziałem przedstawicieli obchodzących dziś swoje święto stowarzyszeń. Na zakończenie Eucharystii do grona KSM włączonych zostało 15 nowych członków, a przedstawiciele Akcji Katolickiej złożyli na ręce Biskupa legnickiego swoje życzenia.

Więcej informacji na stronie Radia Plus Legnica

Monika Poręba-Zadrożna

foto ks. Piotr Nowosielski (Niedziela Legnicka)