BISKUP PIOTR WAWRZYNEK
BISKUP POMOCNICZY LEGNICKI

 

dewiza biskupia: In nomine Iesu
(W imię Jezusa)

urodzony: 25.04.1970, Wrocław
święcenia prezbiteratu: 27.05.1995
święcenia biskupie: 15.04.2023

_________________________________________________

 

ŻYCIORYS

Biskup Piotr Wawrzynek – urodził się 25 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu w latach 1977-1985. W 1985 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1989 roku.

W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1995 roku, uzyskując magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku.

W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Ścinawce, a w latach 1997-2003 – w parafii św. Rodziny we Wrocławiu. W latach 2003-2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, równocześnie w latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu.

W roku 2010 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W latach 2010-2015 pracował duszpastersko w Parafii NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017).

W latach 2017-2021 był administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, a w roku 2021 został proboszczem tej parafii. Od 2021 pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachód.

Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki i angielski.

 

_________________________________________________

 

SYMBOLIKA HERBU BISKUPA POMOCNICZEGO LEGNICKIEGO

Tarcza herbu jest koloru czerwonego, który symbolizuje odwagę, męstwo, waleczność, ale także wspaniałomyślność i gotowość do ofiary. Bóg, który powołuje i posyła jest również Dawcą łaski, która uzdalnia do pełnienia misji pasterskiej.

Na czerwonej tarczy zostało umieszczone centralnie godło, na które składają się atrybuty św. Apostołów Piotra i Pawła, Księga Ewangelii oraz srebrny miecz, symbolizujący skuteczność działania słowa Bożego. Św. Piotr Apostoł to Patron Biskupa Piotra, a św. Paweł to niestrudzony misjonarz i głosiciel Jezusa, będący wzorem dla każdego Pasterza Kościoła. Św. Piotr i Paweł to również Patronowie kościoła katedralnego i całej diecezji legnickiej. Księga Pisma Świętego i wypisane na niej dwie litery greckiego alfabetu – pierwsza i ostatnia – alfa i omega, uświadamiają prawdę,
że słowo stało się Ciałem, zamieszkało między nami i że mamy do niego bezpośredni dostęp. Białe stronice Biblii oznaczają jej nieskazitelność i czystość oraz wierność prawdzie.

 Za tarczą herbową widoczny jest krzyż z długim drzewcem w żółtym kolorze. Powyżej krzyża wyeksponowano kapelusz z dwoma przewleczonymi sznurami, zakończonymi pojedynczymi chwostami, przysługującymi biskupowi
Kościoła. Kapelusz, sznury i chwosty mają zieloną kolorystykę.

Herb biskupi zamyka od dołu szarfa z dewizą Biskupa Piotra, która brzmi: In nomine Iesu.