BISKUP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI
BISKUP SENIOR

 

dewiza biskupia: Evangelio oboedientia – Eucharistia
(Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia)

urodzony: 02.07.1946, Szamarzewo k. Wrześni
święcenia prezbiteratu: 06.06.1971
święcenia biskupie: 20.05.2002

_________________________________________________

 

ŻYCIORYS

Biskup Zbigniew Kiernikowski urodził się 2 lipca 1946 r. w Szamarzewie k. Wrześni. Święcenia prezbiteratu otrzymał 6 czerwca 1971 r. Po rocznej pracy w parafii w Trzemesznie, w archidiecezji gnieźnieńskiej, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora nauk biblijnych. W latach 1981-1986 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Wykładał także w innych uczelniach katolickich. W 1986 r. prymas Polski kard. Józef Glemp skierował go do Rzymu, do Papieskiego Instytutu Polskiego – domu dla polskich księży, odbywających specjalistyczne studia na papieskich uczelniach w Rzymie. Przez rok ks. Zbigniew Kiernikowski pełnił funkcję wicerektora Instytutu, a w latach 1987-2002 był jego rektorem. Jednocześnie wykładał nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza – Angelicum.

 

W marcu 2001 r. habilitował się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a 12 czerwca 2012 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W latach 2001-2014 pracował jako wykładowca nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem licznych publikacji – książek i artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz pastoralnym. Od 1967 r. związany z Ruchem Światło-Życie, po wyjeździe do Rzymu (1972) przeżył formację Drogi Neokatechumenalnej.

 

W Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r., Jan Paweł II mianował ks. prał. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w święto Matki Kościoła, 20 maja 2002 r., w rzymskiej Bazylice św. Piotra. Ingres do katedry siedleckiej odbył się 7 czerwca 2002 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Po dwunastu latach, w Wielką Środę, 16 kwietnia 2014 r., papież Franciszek mianował bp. Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się 27 czerwca 2014 r. Ingres do katedry legnickiej miał miejsce 28 czerwca 2014 r.

 

Od początku swojego posługiwania podjął spotkania otwarte dotyczące tematyki antropologii biblijnej, przygotowuje kandydatów do chrztu, prowadząc katechumenat zarówno dorosłych, jak i dzieci w wieku katechizacyjnym, oraz pracuje z rodzicami tych dzieci. W ramach formacji stałej duchowieństwa spotyka się z księżmi poszczególnych roczników. Obecnie prowadzi wykłady z teologii biblijnej dla wybranych roczników WSD w Legnicy.

 

Mając na uwadze udział świeckich w organizowaniu życia parafialnego, biskup wydał w 2015 roku dekret zarządzający wybory nowych rad parafialnych.

W 2015 roku powołał Radę Katolików Świeckich – organ doradczy biskupa.

W 2017 roku biskup powołał Radę Młodych Diecezji Legnickiej, której zadaniem jest współpraca z duszpasterzami w szukaniu i realizowaniu sposobów towarzyszenia młodym w drodze do dojrzałości, w otwieraniu się na Boga i w aktywnym uczestnictwie w życiu Kościoła.

 

W Watykanie wsparł starania władz miasta Lubania i Sióstr Magdalenek od Pokuty o nadanie temu miastu patronatu świętej Marii Magdaleny. Zaangażował się też w duchowe przygotowanie tego wydarzenia poprzez głoszenie comiesięcznych katechez.

 

W swoim posługiwaniu i w całej działalności duszpasterskiej biskup przywiązuje dużą wagę do pogłębiania rozumienia słowa Bożego, w szczególności Ewangelii. Nadto podkreśla rolę liturgii w życiu chrześcijańskim. Troszczy się także o formacyjny wymiar życia chrześcijańskiego, kładąc akcent zwłaszcza na potrzebę formacji o charakterze katechumenalnym.

 

Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w dwóch zwyczajnych Zgromadzeniach Ogólnych Synodu Biskupów: XI. „Eucharystia w życiu i misji Kościoła” (2005) i XII. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” (2008), oraz w Kongresie: „Pismo Święte w życiu Kościoła”, zorganizowanym w Watykanie dla uczczenia 40. rocznicy proklamacji Konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum.

 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Komisji ds. duchowieństwa (aktywnie uczestniczył w pracach na dokumentem dotyczącym diakonatu stałego), przez dwie kadencje był członkiem Komisji ds. duszpasterstwa oraz przewodniczącym Zespołu ds. kontaktów z Episkopatem Francji.

 

Wielokrotnie brał udział w konwiwencjach dla biskupów z całego świata oraz w konwiwencjach z udziałem rabinów, organizowanych przez Drogę Neokatechumenalną w Ziemi Świętej, w Domus Galilaeae.

 

26 marca 2010 roku bp Zbigniew Kiernikowski otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury.

 

28 czerwca 2021 roku papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Zbigniewa Kiernikowskiego z urzędu biskupa diecezjalnego, z racji osiągnięcia wieku emerytalnego