PARAFIA ŚW. RODZINY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

Proboszcz: ks. Stanisław Kowalski

 

Adres: ul. Powstańców Śląskich 2, 58-407 Chełmsko Śląskie

Telefon: 75-742-21-80

www.chelmskosl-parafia.blogspot.com

 

Dekanat: Kamienna Góra Zachód

Kościół wzmiankowany w 1289 i 1343 r., zachowany obiekt zbudowali Cystersi z Krzeszowa, właściciele dóbr, w latach 1670-1675, przy udziale budowniczego Marcina Urbana. Jest to budowla bazylikowa trójnawowa z wydzielonym prezbiterium, zakończonym wielobocznie, kwadratowa wieża przy elewacji południowej, w szczycie ośmioboczna, zwieńczona wysokim hełmem z prześwitem. Wnętrze z trójprzęsłową nawą dzielą silnie wyładowane, zdwojone pilastry, przechodzące w gurty sklepienia kolebkowego z lunetami, a płytkie, połączone przejściami kaplice tworzą nawy boczne nad którymi umieszczono empory. Sklepienia i podłucza w kaplicach i nad emporami pokryte dekoracją sztukatorską, doświetlają zamknięte półkoliste okna. We wnętrzu zachowały się m.in. późnogotycka płaskorzeźba z Koronacją NMP z około 1500 r., późnorenesansowa Pieta z około 1650 r., barokowe, polichromowany ołtarz główny i ołtarze boczne z około 1713 r., polichromowana ambona z 1686 r., prospekt organowy z XVIII w., zespół obrazów olej­nych i rzeźb z XVIII w. oraz stacje Drogi Krzyżowej z 1751 r. W murach obwodowych kościoła są epitafia, głównie z XIX w., a w murze cmentarnym z XVIII i XIX w. 

Kaplica pw. św. Anny. Chełmsko

Kaplica na szczycie góry w lesie wybudowana w 1699 r., odnowiona w1722 r., później restaurowana wielokrotnie. Używana w okresie letnim.

Kościół filialny pw. Narodzenia NMP. Okrzeszyn

Kościół wspomniany w 1352 r., wzniesiony z drewna w 1690 r., przebudowany na kamienny w 1724 r., wieżę dobudowano w 1856 r., obiekt remontowany na pocz. XX w. Jest to budowla jednonawowa z pseudotranseptem i prezbiterium zakończonym prostokątnie, kamienna wieża z zegarem na osi, zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Dachy wielospadowe, elewacje dzielone lizenami w tynku, okna zamknięte półkoliście, w opaskach. Wewnątrz zachowały się  m.in. polichromowany ołtarze główny z XVII w., rokokowy z III ćw. XVIII w., polichromowana ambona z końca XVII w., kamienna chrzcielnica z I połowy XVIII w., prospekt organowy, zespół obrazów olejnych i drewnianych rzeźb z XVII i XVIII w., oraz gotycki krucyfiks z XIV w. i renesansowy z końca XVI w. W murach umieszczono kamienne płyty nagrobne z II poł. XVIII w.

NIEDZIELE:

– Chełmsko Śląskie: 8.30, 12.00

– Okrzeszyn: 10.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– czas letni: 18.00

– czas zimowy: 17.00

Liczba mieszkańców: 2950

Odpust parafialny: święto Świętej Rodziny

Wieczysta adoracja: 17 maja

Miejscowości należące do parafii:

Chełmsko Śląskie, Błażejów, Olszyny, Okrzeszyn, Uniemyśl