Dekret zatwierdzający „Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej”

Niniejszym zatwierdzam Instrukcję o posłudze i życiu diakonów stałych w Diecezji Legnickiej. Określa ona zasady realizacji posługi wyświęconych dla diakonatu stałego, aby umocnieni łaską sakramentalną służyli Chrystusowi i Kościołowi dla zbawienia ludzi.

Zawierzam posługiwanie stałych diakonów Matce Bożej Łaskawej, czczonej w Diecezji Legnickiej, a także wstawiennictwu świętych Diakonów. 

 

 

 

DO POBRANIA: