Dotacje DWKZ we Wrocławiu w roku 2022

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie

– do 30 listopada 2021 roku dla prac, które zostaną przeprowadzone w 2022 roku

– do 30 czerwca 2022 roku dla prac, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

osobiście lub przesyłką pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=202698 

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 7:30 – 15:30 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl