Dotacje MKDNiS na rok 2022

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem systemu EBOI w terminie do 31 października 2021 roku.

W edycji programu Ochrona zabytków 2022 dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4

Informujemy, że pomocy i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji w godzinach 8:00 – 14:00 udziela Anna Dubińska-Diecezjalne Biuro Gospodarcze, tel. 76 724 41 63, e-mail: ue@diecezja.legnica.pl