Duszpasterz głuchych poświęcił nową siedzibę w Legnicy

Dobiegł końca remont i adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Legnicy.  Dotychczasowa siedziba przy ul. Poselskiej przestała istnieć.

Obecnie nowa świetlica znajduje się przy ul. Wrocławskiej 183a (w dawnej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

PZG opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Nowa siedziba zostala wyremontowana dzięki wspólnej pracy członków Koła, remont trwał ponad dwa miesiace. Otwarcie nowej świetlicy odbyło się 5 czerwca, uczestniczył w nim m.in. ks. Bronisław Kryłowski – diecezjalny duszpasterz osób głuchych.

– Bardzo się cieszę, że Głusi znaleźli, otrzymali nowy lokal. Ten lokal jest wam bardzo potrzebny, abyście się tu spotykali, rozmawiali i byli razem. Jest to tak zwane wsparcie (pomoc dla Głuchych), sami sobie jesteście wsparciem. Pomagają sobie np. alkoholicy, księża – bo często się spotykamy, rozmawiamy i jesteśmy sobie potrzebni. Takie miejsca, spotkania są bardzo ważne, dlatego przychodźcie tu. Rozmawiajcie o rzeczach ważnych, ale także radosnych. Oby Wam Pan Bóg błogosławił.  – powiedział ks. Bronisław.

Świetlica jest również przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Celem działalności Polskiego Związku Głuchych jest m.in. zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku, działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych i z uszkodzonym słuchem, prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej.

Członkowie Koła są bardzo zadowoleni z nowego miejsca, cieszy ich większy lokal, który mogą zagospodarować na spotkania świetlicowe, porady prawnicze, arteterapię i in.