Dzień skupienia Towarzystwa Przyjaciół WSD

W niedzielę 27 marca 2022 roku do naszego domu przyjechali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, aby przeżyć wielkopostny dzień skupienia. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Chwałą naszą jest Krzyż”. W programie znalazła się Eucharystia, dwie konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym. Dzień Skupienia poprowadził ks. Piotr Kot, rektor WSD, natomiast kazanie pasyjne wygłosił ks. prefekt Mateusz Kopania. Tego dnia nie zabrakło również czasu na dzielenie się wiarą z klerykami.

Tajemnica Krzyża Chrystusa, którą rozważaliśmy podczas dnia skupienia, prowadzi do przyjęcia zupełnie innej strategii w życiu chrześcijańskim. Krzyż uzdalnia do wydawania siebie z miłości na wzór Chrystusa. Ksiądz Rektor podkreślał, że życie człowieka przed grzechem pierworodnym było wypełnione ufnością i otwartością wobec Boga i bliźniego. Człowiek realizował swoje podobieństwo do Boga na drodze miłości. Grzech to zniszczył. W pewnym momencie człowiek zapatrzył się w siebie i postanowił zrealizować swój własny projekt na życie. Tak pojawił się grzech i śmierć. Ludzie oderwali się od Boga – źródła życia. Od tego momentu ich historia zamieniła się w mozolne zabezpieczanie własnego bytu oraz w poszukiwanie drogi do wieczności. Wszystkie wysiłki, podejmowane przez kolejne pokolenia, rozbijały się jednak o tajemnicę śmierci. Dopiero Jezus Chrystus odmienił bieg ludzkich dziejów otwierając na powrót bramy raju. Dokonało się to dzięki Jego posłuszeństwu Ojcu w miłości, aż do śmierci krzyżowej. Odtąd Krzyż Chrystusa stał się dla wszystkich ludzi jedyną drogą do życia wiecznego. Nie chodzi jednak o sam znak, ale o treść, którą Krzyż w sobie kryje.