Formacja Stała – dzień skupienia prezbiterów 2005-2010

Zapraszam wszystkich księży, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w latach 2005-2010 na kolejny dzień skupienia w ramach studium formacyjnego tzw. „kursu proboszczowskiego” włączonego w Formację Stałą Prezbiterów Diecezji Legnickiej. Spotkanie odbędzie się 8 lutego br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.

***

PROGRAM DNIA SKUPIENIA:

godz. 9.30 Modlitwa w ciągu dnia z konferencją /ks. Jan Klinkowski/

godz. 10.15 Przerwa na kawę

godz. 10.45 Godzina czytań z konferencją /ks. Jan Klinkowski/

godz. 11.30 indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi

godz. 12.00 Celebracja Słowa Bożego /przewodniczy Biskup Legnicki/

godz. 13:30 obiad i zakończenie