Informacja ws. zarządzenia Biskupa Legnickiego dot. ryczałtu

Na adresy e-mailowe wszystkich księży diecezji legnickiej, które znajdują się w kurialnej bazie danych, zostało wysłane zarządzenie Biskupa Legnickiego ws. ryczałtu wnoszonego przez parafię do Legnickiej Kurii Biskupiej. Proszę o zapoznanie się w/w dokumentem.

 

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Legnickiego Kurii Biskupiej