Informacje – Księża Dziekani

Przewielebny Księże Dziekanie!

W związku z rozpoczynającym się okresem Wielkiego Postu prawdopodobnie w parafiach Księdza dekanatu będzie podejmowanych wiele inicjatyw duszpasterskich. Zwracam się do Księdza Dziekana z prośbą o przesłanie, do 12 lutego, na adres Wydziału Duszpasterskiego: duszpasterski@diecezja.legnica.pl, informacji dotyczących planowanych wydarzeń i podejmowanych inicjatyw w okresie Wielkiego Postu. Zależy nam na tym, abyśmy przez Wydział Duszpasterski naszej Kurii i stronę internetową diecezji mogli dotrzeć z tą informacją do większej liczby osób, które mogłyby być zainteresowane tymi wydarzeniami i chętnie by się w nie włączyły.

Mam nadzieję, że przyczyni się do to do lepszego przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania do Świąt Paschalnych.

 

Ksiądz Łukasz Misiak
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego