Informacje porządkowe dot. Mszy Krzyżma

INFORMACJE PORZĄDKOWE

Msza Krzyżma Świętego i spotkanie Kapłanów Diecezji Legnickiej

Legnica, 31 sierpnia 2020 roku

 

1. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulum oraz stuł koloru białego.

2. Kanonicy Kapituły Katedralnej ubierają się w ornaty w pierwszej zakrystii i jako najbliżsi koncelebranci uczestniczą w procesji wejścia.

3. Dziekani oraz Prezbiterzy pracujący w Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższym Seminarium Duchownym otrzymują ornaty w pierwszej zakrystii, po założeniu szat liturgicznych przechodzą do katedry, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w pierwszych ławkach po lewej i prawej stronie nawy głównej.

4. Pozostali Prezbiterzy ubierają się w stroje liturgiczne w lewej bocznej nawie katedry (od strony tabernakulum). W kaplicach bocznych oraz w kruchcie przy wyjściu od strony Rynku (portal Trzech Króli) będą przygotowane miejsca na pozostawienie swoich rzeczy na czas celebracji. Księża, ubrani w szaty liturgiczne, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w ławkach nawy głównej po lewej i prawej stronie.

5. Komunię Świętą Kapłani będą przyjmowali przy ołtarzu głównym, pod dwiema postaciami, przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Kielichu Krwi Pańskiej. W kwestiach porządkowych, związanych z podchodzeniem do ołtarza, stosują się do poleceń ceremoniarzy.

6. W procesji wyjścia uczestniczą tylko najbliżsi koncelebranci, pozostali Kapłani pozostają na miejscach.

7. Po zakończeniu celebracji wszyscy Kapłani udają się do Wyższego Seminarium Duchownego (wejście główne przez Kurię) na posiłek, na który są zaproszeni przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa.

8. W czasie spotkania przy obiedzie zostaną podane informacje duszpasterskie i komunikaty.

9. Po zakończeniu spotkania w kaplicy seminaryjnej będzie można pobrać Święte Krzyżmo oraz Olej chorych.

10. Święte Krzyżmo i Olej chorych należą do „rzeczy świętych”, którym okazujemy stosowny szacunek. Przypominamy więc, że oleje należy odbierać w przeznaczonych specjalnie do tego naczyniach i przechowywać je w wyróżnionym miejscu w zakrystii. Resztę oleju, która pozostała z ubiegłego roku, należy spalić, a przed zaopatrzeniem się w nowo pobłogosławione oleje dobrze wyczyścić naczynie.

11. W poniedziałek, 31 sierpnia urzędy kurialne będą otwarte bez zmian, sklepik kurialny będzie czynny do ok. godz. 14.00 jak długo będzie zapotrzebowanie.

12. Wszyscy Kapłani otrzymają od Biskupa Legnickiego tekst Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa: Nawrócenie duszpasterskie Wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacji Kościoła.

13. Przypominamy o konsekwentnym stosowaniu higienicznych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią wirusa COVID-19 w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych oraz własne. Biskup Legnicki zezwala, by Księża koncelebrujący zajmujący miejsca w ławkach w nawiej głównej katedry w czasie Mszy świętej stosowali maseczki, należy też pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości

14. Prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry w związku z ewentualnymi utrudnieniami dotyczącymi parkowania samochodów. Oprócz niewielkiej liczby miejsc parkingowych w pobliżu katedry dostępny będzie także parking przy plebanii katedralnej. Zachęcamy również do korzystania z parkingu przed budynkiem Legnickiej Kurii Biskupiej, skąd można się udać pieszo do katedry i tak samo wrócić na spotkanie w WSD.

 

ks. Łukasz Misiak
Sekretarz Biskupa Legnickiego

X