Informacje porządkowe dot. uroczystości w dniu 29 czerwca

Informacje porządkowe dot. Uroczystości jubileuszowych  i odpustowych w Katedrze Legnickiej

29 czerwca 2022, godz. 12.00.

1. Biskupi koncelebrujący ubierają się w ornaty na plebanii katedralnej i uczestniczą w procesji do katedry.

2. Kanonicy Gremialni Kapituły Katedralnej ubierają się w ornaty na plebanii katedralnej i uczestniczą w procesji do katedry.

3. Pozostali Kanonicy Kapituł są zaproszeni do koncelebry.

4. Księża koncelebransi proszeni są o zabranie własnych alb, cingulum oraz stuł koloru białego.

5. Księża Dziekani oraz Księża pracujący w Legnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym, Księża goście oraz Księża towarzyszący Biskupom otrzymują ornaty w głównej zakrystii, po założeniu szat liturgicznych przechodzą do katedry, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w pierwszych ławkach nawy głównej po stronie tabernakulum.

6. Pozostali Księża ubierają się w stroje liturgiczne w KAPLICY ADORACJI pod wieżą. Tam będą przygotowane miejsca na pozostawienie swoich rzeczy na czas celebracji. Księża, ubrani w szaty liturgiczne, oddają cześć ołtarzowi i zajmują miejsca w ławkach nawy głównej po stronie tabernakulum.

7. Komunię Świętą Kapłani będą przyjmowali przy ołtarzu głównym, pod obiema postaciami, przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Kielichu Krwi Pańskiej. W kwestiach porządkowych, związanych z podchodzeniem do ołtarza, stosują się do poleceń ceremoniarzy.

8. W procesji wyjścia uczestniczą tylko Biskupi koncelebrujący i Kanonicy gremialni KK. Pozostali Kapłani pozostają na miejscach.

9. Po zakończeniu celebracji wszyscy Kapłani zaproszeni są do Wyższego Seminarium Duchownego (wejście główne przez Kurię) na posiłek.

10. Prosimy o wcześniejsze przybycie do katedry w związku z ewentualnymi utrudnieniami dotyczącymi parkowania samochodów. Zachęcamy do korzystania z parkingu przed budynkiem Legnickiej Kurii Biskupiej, skąd można się udać pieszo do katedry i tak samo wrócić na spotkanie w WSD.