Informator diecezjalny 2020/2021 – ankieta

Przewielebny Księże Proboszczu!

Przygotowujemy aktualnie w wydziale duszpasterskim „Informator diecezjalny”. Chcemy, by zawierał on szczegółowe i poprawne dane dotyczące m.in. parafii i duchowieństwa.  W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Przewielebnego Księdza Proboszcza o dokładne wypełnienie dołączonej ankiety i wysłanie na adres Legnickiej Kurii Biskupiej lub przekazanie jej za pośrednictwem Księdza Dziekana do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 21 maja 2020 r. Bardzo proszę, by dotrzymać tej daty, bowiem to pozwoli na terminowe wydanie informatora.

Ankietę można też przesłać zeskanowaną na adres: duszpasterski@diecezja.legnica.pl Czysty formularz do wypełnienia komputerowego znajduje się również na stronie: www.diecezja.legnica.pl 

W kapłańskiej jedności

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Legnickiej Kurii Biskupiej

 

 

Scroll Up