Ingres Biskupa Legnickiego – 20 września

Ingres nowego Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się w poniedziałek 20 września.

29 czerwca br. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji przez nowego Pasterza. Dzień wcześniej Ojciec święty Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej 4. Biskupem Legnickim.