Instrukcja ws. pogrzebu katolickiego i zarządzania cmentarzem parafialnym

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski podpisał instrukcję dotyczącą pogrzebu katolickiego i zarządzania cmentarzami parafialnymi w diecezji legnickiej. W dokumencie zostały uwzględnione przepisy prawa kanonicznego oraz prawa państwowego.

Z aktualnymi zarządzeniami powinni zapoznać się wszyscy duszpasterze, osoby posługujące w duszpasterstwie, osoby zarządzające lub prowadzące cmentarze parafialne.

Wdrożenie zasad wynikających z instrukcji należy do księży Proboszczów.

Zasady te wchodzą w życie 1 stycznia 2024 roku na terenie diecezji legnickiej.

Treść Instrukcji w formacie pdf: instrukcja ws. pogrzebu i cmentarza

Propozycja regulaminu cmentarza parafialnego: REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO – propozycja