IV Sesja liturgiczna – „Maryja Dziewica – wzór w oddawaniu czci Bogu”