Kampania „Mie(dź) rodzinę” – rodzicielstwo zastępcze

„Mie(dź) rodzinę” to kampania społeczna, której celem jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM, a przede wszystkim zwiększenie liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych.

W powiatach: głogowskim, legnickim, mieście Legnicy, lubińskim i polkowickim, według dostępnych danych, w pieczy instytucjonalnej przebywa około 300 dzieci. Około 40 z nich to dzieci poniżej 7 roku, życia, to dla nich w pierwszej kolejności trzeba znaleźć rodziców zastępczych.

Biskup Legnicki zwraca się z prośbą do wszystkich Przewielenych Księży Proboszczów o zamieszczenie poniższej informacji w najbliższych ogłoszeniach duszpasterskich:

Samorządy we współpracy z firmami szukają rodziców zastępczych dla dzieci z Zagłębia Miedziowego. Na naszym terenie w pieczy instytucjonalnej przebywa obecnie prawie 40 maluszków poniżej 7 roku życia. Najlepiej, aby trafiły do rodzin. W tym celu dojrzali dorośli muszą założyć tak zwaną „rodzinę zastępczą”. Prosimy wiernych naszego kościoła o zapoznanie się z tym tematem. Pan Jezus powiedział „I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”. Szczegóły na stronie internetowej www.miedzrodzine.pl

Szczegółowe informacje, poradnik oraz możliwość aplikacji znajduje się na stronie:

www.miedzrodzine.pl

 

 

 

X