Kandydatura i kleryckie obłóczyny

Dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dwóch kleryków 3 roku naszego seminarium przyjęło strój duchowny – sutannę. Zostali też przyjęci do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy św. w południe w katedrze przewodniczył bp legnicki Andrzej Siemieniewski. – Dzień obłóczyn to kolejny krok na drodze formacji seminaryjnej, która za kilka lat zakończy się święceniami i pracą duszpasterską w parafiach – podkreślają klerycy. W uroczystości wzięli udział rodzice i krewni kleryków, przełożeni seminarium, księża z rodzinnych parafii oraz księża pracujący w Kurii Biskupiej, siostry zakonne i wierni.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica

X