Kapituła krzeszowska

Kapituła krzeszowska została powołana dekretem Biskupa Legnickiego w dniu 29 czerwca 2013 r.

Uroczyste wprowadzenie kanoników kapituły miało miejsce 31 sierpnia 2013 r. w Krzeszowie

KANONICY GREMIALNI

1. ks. Józef LISOWSKI – prepozyt Kapituły

2. ks. Marian KOPKO – dziekan Kapituły

3. ks. Krzysztof WIŚNIEWSKI – teolog Kapituły

4. ks. Szymon BAJAK

5. ks. Marian BALCEWICZ

6. ks. Józef BOROWSKI

7. ks. Zbigniew DYL

8. ks. Janusz KANKIEWICZ

9. ks. Marek PLUSKOTA

10. ks. Ludwik SOLECKI

11. ks. Andrzej ZIOMBRA

12. ks. Marek KLUWAK – sekretarz i penitencjarz Kapituły

Kanonicy honorowi

1. ks. Tomasz BISZKO

2. ks. Kazimierz GĘBAROWSKI

3. ks. Alfred HOFFMAN – diecezja Goerlitz /Niemcy/

4. ks. Józef JUŹKÓW

5. ks. Krzysztof KOWALCZYK

6. ks. Stanisław KOWALSKI

7. ks. Krzysztof KURZEJA

8. ks. Krzysztof SŁABICKI

9. ks. Jacek TOKARZ

10. ks. Ryszard TRZÓSŁO

11. ks. Kazimierz PIWOWARCZYK

12. ks. Waldemar WESOŁOWSKI

13. ks. Oliver BOSS – archidiecezja Köln