Kolegium Konsultorów 2022-2027

1. ks. Krzysztof CIPIOR

2. ks. Piotr KOT

3. ks. Robert KRISTMAN

4. ks. Józef LISOWSKI

5. ks. Leopold RZODKIEWICZ

6. ks. Krzysztof SŁABICKI

7. ks. Jarosław ŚWIĘCICKI

8. ks. Andrzej TRACZ

9. ks. Piotr ZAWADKA

10. ks. Bogdan ŻYGADŁO