Komunikaty duszpasterskie – 11 grudnia 2020

1. 8 grudnia Papież podpisał List Apostolski „Patris corde” (>>czytaj<<) w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościóła powszechnego. Jednocześnie ogłosił „Rok św. Józefa”, a Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach zupełnych (>>zobacz<<). Zachęcam do zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz poinformowania wiernych o możliwościach otrzymywania łask duchowych. Szczególnymi miejscami uzyskiwania łask oraz odpustów zupełnych stają się kościoły oraz kaplice pod wezwaniem św. Józefa, które w diecezji legnickiej znajdują się z następujących miejscowościach:

1) Chocianów, kościół pomocniczy pw. św. Józefa,

2) Czaple, kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

3) Dąbrowa, kaplica filialna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

4) Górzyca, kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika,

5) Jagodzin, kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika,

6) Jezierzany, kaplica filialna pw. św. Józefa Rzemieślnika,

7) Kierżno, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca,

8) Kopaczów, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca,

9) Krzeszów, kościół bracki pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

10) Legnica, kościół pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela,

11) Małuszów, kościół pomocniczy pw. św. Józefa,

12) Miłków, kaplica szpitalna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

13) Młyńsko, kaplica filialna pw. św. Józefa Robotnika,

14) Olszyna, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

15) Pastewnik, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

16) Podgórki, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

17) Przedwojów, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

18) Ścięgny, kościół pw. św. Józefa Robotnika,

19) Świeradów Zdrój, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

20) Świerzawa, kościół pomocniczy pw. św. Józefa Opiekuna Zbawiciela,

21) Zawidów, kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika,

22) Zgorzelec, kościół pw. św. Józefa Robotnika,

23) Złotniki, kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,

24) Złotoryja, kościół pw. św. Józefa Robotnika,

2. W najbliższą niedzielę (13 grudnia) przypada rocznica stanu wojennego. Tego dnia w Kościele w Polsce obchodzimy dzień modlitw za ofiary tego czasu. Znakiem pamięci o tych tragicznych wydarzeniach będzie zapalenie świecy w oknie o godz. 19.30 i modlitwa za ofiary stanu wojennego.

3. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”. Bardzo proszę o umieszczenie powyższego apelu w ogłoszeniach parafialnych przez najbliższe niedziele.

4. Informacje Diecezjalnego Biura Gospodarczego:

1) Podatek od „deszczówki” nie dotyczy parafii,

2) Przypominamy, o możliwości sprostowania błędnych zapisów odnośnie nazewnictwa na rachunkach za energie elektryczną oraz możliwości obniżenia opłat za energię elektryczną w parafiach naszej diecezji. Zajmuje się tym Diecezjalne Biuro Gospodarcze, które wraz z firmą INNPACT podjęło działania w celu tworzenia grupy zakupowej w ramach której istnieje możliwość zakupu energii w niższych, bardziej korzystnych cenach w firmie ORLEN. Informujemy, również iż z dniem 1 stycznia 2021 r. na rachunku za energie elektryczną pojawi się dodatkowa opłata tzw. „opłata mocowa” , która będzie pobierana niezależnie od sprzedawcy. Informujemy, także o możliwości wyrobienia karty Orlen na tańsze paliwo. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się lub kierowanie pytań do: Monika Łukaszów; tel.: 76 7244152; e-mail: dbg@diecezja.legnica.pl

5. Ze względu na obowiązujące przepisy państwowe nie jest możliwym prowadzenie spotkań formacyjnych w dotychczasowej formie, dlatego zachęcam do zorganizowania tych spotkań
na trzy sposoby:

1) Małe grupy (zgromadzenie do 5 osób),

2) Cykliczne nabożeństwa z krótką nauką w kościołach,

3) Spotkanie zdalne poprzez różnego rodzaju platform online.

Jednocześnie zwracam się z prośba o nie zaniedbywanie formacji (szczególnie osób przygotowujących się do sakramentów oraz Służby Liturgicznej) ze względu na trwającą pandemię, lecz szukanie różnych możliwości głoszenia słowa Bożego poprzez dostępne narzędzia i środki.

6. Zachęcam do zorganizowania w swoich parafiach nabożeństwa w duchu Tazie w tych dniach, kiedy było przewidziane 43. Europejskie Spotkanie Młodych (28 grudnia-1 stycznia). Wszelkie potrzebne informacje oraz materiały można znaleźć na stronie wspólnoty: www.taize.fr

7. Diecezja Legnicka włącza się w ogólnopolską inicjatywę „Różaniec do granic czasu”, które odbędzie się w noc sylwestrową z 2020/2021. Na przełomie czasu pragniemy modlić się o powrót Polski i świata do Boga Ojca. Całość składa się z kilku etapów:

1) Przygotowanie – być w stanie łaski uświęcającej oraz zarejestrowanie parafii, zakonów, kaplic, które pragną stać się tej nocy „punktami modlitwy”,

2) Sylwester – cały dzień (31 grudnia) staramy się trwać na czuwaniu, modlitwie w duchu pokuty za łamanie pierwszego przykazania. W ciągu dnia o godz. 12.00 odmawiamy Anioł Pański, o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w dowolnym momencie dnia jedną część Różańca – Tajemnice Radosne. O północy wychodzimy
z naszych domów ze świecami i udajemy się na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja, według organizatorów, może przebiegać na kilka sposób. Jednak ze względu na trwające obostrzenia w diecezji legnickiej zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu wewnątrz kościoła.

3) Gdy kładziemy się spać, modlimy się do Boga Ojca w sposób, jaki podpowiada nam serce. Ważne, żeby były to słowa szczere i prawdziwe. Wierzymy głęboko, że tej nocy Bóg Ojciec pozwoli nam doświadczyć Jego Miłości.

Jeśli ktoś nie ma możliwości udania się na adorację zachęcamy do zapalenia poświęconej już świecy w oknie. Klękamy przed krzyżem, przyzywamy Ducha Świętego. Modlimy się litanią do Boga Ojca, specjalną modlitwą do Boga Ojca oraz ofiarujemy siebie i nasze rodziny Bogu Ojcu. Odmawiamy modlitwę uznania Chrystusa jako Króla naszych serca. Można też odmówić część Chwalebną Różańca.  Program modlitw będzie niedługo dostępny na www.rozaniecdogranic.pl