Komunikaty duszpasterskie – 14 stycznia 2022

1. Na prośbę Stolicy Apostolskiej oraz Biskupa Legnickiego zwracam się do Przewielebnych Księży Proboszczów z prośba o sporządzenie zestawienia statystycznego w liczbach za rok 2021, które będzie dotyczyło udzielanych sakramentów, zgonów i katechumenów. W przyszłym tygodniu dotrą na każdą parafię formularze, które będą zbierane dekanalnie i odsyłane do Wydziału Duszpasterskiego, do 13 lutego br.

2. Biskup Legnicki zatwierdził grafik szafarzy sakramentu Bierzmowania w roku 2022. Proszę wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów o kontaktowanie się z wyznaczonym szafarzem przypisanym do danego dekanatu wedle zatwierdzonego porządku. Grafik dostępny jest
na stronie diecezji >>tutaj<<.

3. Zapraszamy na konferencję naukową z okazji 30-lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, która odbędzie się 15 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00-13.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.Wykłady wygłoszą:

– bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (Biskup Legnicki): Jan Paweł II – obrazy biblijne;

– prof. AWL dr hab. Teresa Grabińska (Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu): Męstwo a męczeństwo. Obrona własnego Westerplatte według Jana Pawła II;

– o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM (WSD Antonianum we Wrocławiu i Studium Theologicum Jerosolimitanum): Wołanie o ludzi sumienia

– prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW w Warszawie): Wiara w cuda przynosi zwycięstwa.

4. 17 stycznia (poniedziałek) obchodzimy w Polsce Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8).

5. W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2). Zachęcam wszystkich księży Dziekanów, którzy na terenie swoich dekanatów posiadają kościoły innych wyznań chrześcijańskich do zorganizowania wspólnych nabożeństw ekumenicznych w tym terminie. Główne nabożeństwo pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego odbędzie się w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 23 stycznia (niedziela) o godz. 17.30. Materiały duszpasterskie do wykorzystania każdego dnia trwania modlitw, przykładowe nabożeństwo ekumeniczne dotarły wraz z dekanaliami, natomiast w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej diecezji >>tutaj<<

6. W III niedzielę zwykłą, dnia 23 stycznia 2022 roku, wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz trzeci Niedzielę Słowa Bożego. Ks. dr. hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT, przygotował na tę Niedzielę materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych oraz nabożeństwo. Także Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce przygotował materiały biblijno-liturgiczne dla duszpasterzy i wiernych świeckich, które mogą pomóc w owocnym przeżywaniu tego dnia.

7. Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. W tym roku ów dzień wpisuje się również w obchody Jubileuszu 30-lecia Diecezji Legnickiej. Biskup Legnicki zaprasza wszystkie osoby życia konsekrowanego na nabożeństwo i Eucharystię do katedry legnickiej podczas której nastąpi odnowienie ślubów zakonnych, a następnie na wspólną agapę do refektarza Wyższego Seminarium Duchownego.

8. Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza młodzież męską do udziału w wędrówce po górach, podczas której będzie można porozmawiać o życiu, powołaniu, swojej przyszłości. Wyprawy po Karkonoszach i Górach Izerskich będą organizowane w towarzystwie ojca duchownego, przewodnika PTTK oraz ciekawych ludzi, raz w miesiącu pod hasłem: „Dobre Rozeznanie Powołania”. Najbliższe wyjście jest zaplanowane na 22 stycznia. Szczegółowy program znajduje się na stronie diecezji legnickiej.

9. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej zaprasza na Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej organizowane w Seminarium – ul. Jana Pawła II nr 1 w Legnicy. Odbędą się one w następujących terminach:

– 28-30 stycznia 2022 r. – dla klas VI-VIII szkoły podstawowej;

– 11-13 lutego 2022 r. – dla młodzieży szkół średnich oraz studentów.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.00, a kończą się obiadem w niedzielę o godz. 13.00. Mają one charakter modlitewno-duchowy oraz są czasem doświadczenia wspólnoty wiary. W planie: nabożeństwa, praca w grupach, modlitwa Liturgią Godzin, możliwość spowiedź, poznanie życia seminaryjnego, rekreacja itd. Młodzież powinna zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.. Zgłoszenia proszę kierować do ks. Tomasza Metelicy, kom. 880-644-402, e-mail: powolanie@diecezja.legnica.pl

10. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego. Wnioski należy składać od dnia 17.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. (wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane) osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ogłoszenie o naborze i wszelkie niezbędne informacje znajdują się nas stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/artykul/dzial-dziedzictwa-kulturowego-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-prace-przy-zabytkach-w-roku-2022/. Informujemy, że Diecezjalne Biuro Gospodarcze w godz. 9:00 – 14:00, tel. 76 724 41 63, e-mail:ue@diecezja.legnica.pl udziela porad i konsultacji przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniu przyznanych dotacji.

11. W ramach Formacji Stałej Prezbiterów Leopold Rzodkiewicz zaprasza wszystkich księży wyświęconych w latach 2012-2020 na kolejny dzień skupienia, który odbędzie się 18/19 marca br. w Szklarskiej Porębie z udziałem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego.

12. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, w ramach przygotowań do X Światowego Spotkania Rodzin, opracował materiały duszpasterskie do prowadzenia adoracji w miesiącach od stycznia do czerwca bieżącego roku. Wskazane pomoce pastoralne stanowią materiał do wykorzystania duszpasterskiego w parafiach według uznania Księży Proboszczów. Materiały znajdują się w załącznikach oraz na stronie diecezji >>tutaj<<

13. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały „Nabożeństwa misyjne 2022” na podstawie Papieskich Intencji Misyjnych. Książki dotarły na parafię wraz z materiałami dekanalnymi. Zawierają comiesięczne nabożeństwa przez Najświętszym Sakramentem, które w wielu parafiach w Polsce są wykorzystane podczas zmian tajemnic różańcowych. Zachęcam do zapoznania się z materiałami >>tutaj<<

14. Dla duszpasterzy został przygotowany pod patronatem Rady Konferencji Episkopatu Polski,Praktyczny komentarz do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”, którego przepisy obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 roku w Kościele katolickim na terenie Polski. Komentarz jest pomocą w codziennej pracy duszpasterskiej. Można go nabyć na stronie: www.wds.pl

15. Trwa „IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Parafialną Szkopkę Bożonarodzeniową”, który organizuje Stowarzyszenie „Żyć godnie” z Polkowic. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich parafii rzymskokatolickich oraz grup formalnych działających w parafiach. Zgłoszenia dokonuje osoba odpowiedzialna za realizację i budowę poszczególnych szopek. Posiadająca pełne prawa do posługiwania się i wykorzystywania wizerunku powstałego dzieła. Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie od jednego do maksymalnie pięciu zdjęćszopki oraz danych informacyjnych na adres e-mailowy: wtz@wtz.polkowice.pl. Termin nadsyłania zdjęć mija 6 lutego. Szczegółowy regulamin konkursu w załączniku.