Komunikaty duszpasterskie – 21 stycznia 2022

1. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski zwraca się z prośbą do duchowieństwa diecezji legnickiej, wszystkich zgromadzeń zakonnych, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich o modlitwę w intencji Biskupa Seniora Zbigniewa Kiernikowskiego, który przebywa w szpitalu, w Legnicy. Jednocześnie Ksiądz Biskup prosi o modlitwę za wszystkich kapłanów naszej diecezji, którzy zmagają się w tym czasie z chorobą i cierpieniem. 

2. Papież Franciszek w Liście Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis” ustanowił III Niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Jak podkreślał we wspomnianym liście ta Niedziela powinna być „poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” oraz sprawić, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Zachęcam wszystkich, by podczas każdej z niedzielnych Mszy świętych (23 stycznia) nastąpiła uroczysta intronizacja Pisma Świętego, by zostały przygotowane Celebracje Słowa Bożego w różnych formach: nabożeństw, lectio divina. Materiały duszpasterskie ułatwiające organizację tych celebracji znajdują się na stronie internetowej diecezji >>tutaj<<

3. Zapraszamy na wspólneNieszpory ekumeniczne, które pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego będą sprawowane w Katedrze Legnickiej św. ap. Piotra i Pawła w niedzielę dnia 23 stycznia br. o godz. 17.30 z udziałem przedstawicieli Kościołów siostrzanych z terenu miasta Legnicy. Niech nasza wspólna modlitwa liturgią godzin będzie rozpoznawaniem światła Chrystusowego na drogach naszego życia oraz nieustannym odkrywaniem pokładów istniejącej boskiej jedności wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

4. We środę (26 stycznia) będziemy obchodzili Dzień Islamu w Kościele katolickim pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei”.

5. Pierwsza w tym roku konferencja Księży Dziekanów odbędzie się 15 lutego (wtorek) i rozpocznie się Modlitwą Przedpołudniową o godz. 10.30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

6. Wikariusz Generalny zwraca się z prośba o uzupełnienie formularzy, które w minionym tygodniu dotarły w formie tradycyjnej na każdą parafię. Proszę o przygotowanie zestawienia statystycznego sakramentów za rok 2021, podanie łącznej liczby poszczególnych sakramentów udzielonych w latach 1992-2021 oraz wypełnienie danych związanych ze wspólnotą Żywego Różańca. Formularze należy złożyć do Księży Dziekanów, których proszę o dostarczenie pełnych zestawów dekanalnych do wydziału duszpasterskiego, do dnia 13 lutego br. Z podanych informacji zostaną przygotowane zestawienia za rok 2021, które będą dekanalnie przedstawiane Biskupowi Legnickiemu oraz wysłane do Stolicy Apostolskiej, a także opublikowane w przygotowywanych materiałach z racji jubileuszu diecezji. >>POBIERZ FORMULARZ<<

7. Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. W tym roku ów dzień wpisuje się również w obchody Jubileuszu 30-lecia Diecezji Legnickiej. Biskup Legnicki zaprasza wszystkie osoby życia konsekrowanego na nabożeństwo i Eucharystię do katedry legnickiej podczas której nastąpi odnowienie ślubów zakonnych, a następnie na wspólną agapę do refektarza Wyższego Seminarium Duchownego.

8. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej zaprasza na Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej organizowane w Seminarium – ul. Jana Pawła II nr 1 w Legnicy. Odbędą się one w następujących terminach:

– 28-30 stycznia 2022 r. – dla klas VI-VIII szkoły podstawowej;

– 11-13 lutego 2022 r. – dla młodzieży szkół średnich oraz studentów.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.00, a kończą się obiadem w niedzielę o godz. 13.00. Mają one charakter modlitewno-duchowy oraz są czasem doświadczenia wspólnoty wiary. W planie: nabożeństwa, praca w grupach, modlitwa Liturgią Godzin, możliwość spowiedź, poznanie życia seminaryjnego, rekreacja itd. Młodzież powinna zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.. Zgłoszenia proszę kierować do ks. Tomasza Metelicy, kom. 880-644-402, e-mail: powolanie@diecezja.legnica.pl

9. Ks. Mateusz Rycek, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej informuje, że „Konferencja Episkopatu Polski przesłała do wszystkich diecezji, ankietę dotyczącą stanu Służby Liturgicznej. Celem tych działań, będzie przedstawienie na forum Episkopatu, stanu ilościowego a także zaprezentowania funkcjonujących w poszczególnych diecezjach tradycji i inicjatyw podejmowanych wśród tej szczególnej grupy w Kościele. W naszej diecezji ankieta dotarła już do wszystkich parafii. Niestety do dnia 15 stycznia wróciło 41 ankiet na 239 parafii znajdujących na terenie diecezji legnickiej. W takiej sytuacji nie ma możliwości przedstawić na forum Episkopatu prawdziwych danych, a przy większości parafii będę zmuszony wpisać: brak danych. Dlatego bardzo proszę Księży o niezwłoczne odesłanie otrzymanej ankiety drogą elektroniczną na adres: ministrant@diecezja.legnica.pl lub przesłanie jej do Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej >>POBIERZ ANKIETĘ<<

10. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony Dzieci i Młodzieży – Arcybiskup Wojciech Polak – wraz z Fundacją Świętego Józefa, na podstawie art. 14 Statutu KEP i zgodnie z uchwałą nr 1/2019 – przypomina wszystkim kapłanom o dokonaniu do 31 stycznia 2022 r. corocznej wpłaty w wysokości 150 zł. Kwotę 150 zł należy wpłacić na konto Legnickiej Kurii Biskupiej: 69 12 40 14 73 11 11 00 00 25 21 69 50 (z dopiskiem: imię i nazwisko wpłacającego + Fundacja św. Józefa) lub w kasie Kurii.

 

 

 

X