Komunikaty duszpasterskie – 28 stycznia 2022

1. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski prosi o wzmożoną modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Ksiądz Biskup zachęca, aby podczas każdej Eucharystii dodać w modlitwie wiernych wezwanie o pokój oraz w najbliższym czasie po zakończeniu każdej Mszy świętej odśpiewać suplikacje„Święty Boże, Święty Mocny” w postawie klęczącej.

2. Chciałbym poinformować, że od 1 lutego br. w Legnickiej Kurii Biskupiej nastąpi reorganizacja pracy w wydziałach: duszpasterskim i katechetycznym oraz w Sądzie Kościelnym. Do pracy powróciła Pani Aleksandra Błaszczak, która będzie pracownikiem w wydziale katechetycznym i duszpasterskim: wszelkie sprawy związane z tymi wydziałami (w tym dekanalia) będą w kompetencji Pani Aleksandry, której biuro znajduje się obok wydziału katechetycznego, 76-724-41-18. Natomiast Pani Dominika Warmuz będzie pracowała w notariacie Sądu Kościelnego – biuro oraz numer telefonu pozostają bez zmian. 

3. W niedzielę 30 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzony będzie w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on okazją do modlitwy za tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich
w krajach misyjnych. 

4. Najbliższy czwartek jest pierwszym czwartkiem miesiąca. Zachęcam do organizacji nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i do życia konsekrowanego w naszej diecezji, a także o włączenie do modlitwy wiernych wezwania w tej intencji i zakończenie jej modlitwą św. Pawła VI lub św. Jana Pawła II o powołania.

5. W pierwszy piątek miesiącazachęcam do odmawiania „Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Sercańskie Centrum Duchowości chcąc ożywić kult Serca Jezusowego w duchu ewangelizacyjnym przygotowuje materiały dla duszpasterzy na I piątki miesiąca, obejmujące kazanie na niedzielę poprzedzającą I piątek oraz pierwszo-piątkowe pomoce na Mszę św. z udziałem dorosłych i z udziałem dzieci. Każdego miesiąca będę wysyłać te materiały w formie elektronicznej. 

6. W pierwszą sobotę miesiąca zachęcam, by z wiernymi pomodlić się Litanią Loretańską lub/także odprawić inne stosowne nabożeństwo związane z pierwszą sobotą miesiąca.  W „Zeszycie maryjnym” (programu duszpasterskiego) znajdziemy odpowiednie materiały tj. adoracje, rozważania różańcowe.

7. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony Dzieci i Młodzieży – Arcybiskup Wojciech Polak – wraz z Fundacją Świętego Józefa, na podstawie art. 14 Statutu KEP i zgodnie
z uchwałą nr 1/2019 – przypomina wszystkim kapłanom o dokonaniudo 31 stycznia 2022 r. corocznej wpłaty w wysokości 150 zł. Kwotę 150 zł należy wpłacić na konto Legnickiej Kurii Biskupiej: 69 12 40 14 73 11 11 00 00 25 21 69 50 (z dopiskiem: imię i nazwisko wpłacającego + Fundacja św. Józefa) lub w kasie Kurii.

8. Chciałbym poinformować, że ze względu na rosnącą z dnia na dzień liczbę zakażeń i ogólną sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie prezbiterów naszej diecezji, Biskup Legnicki podjął decyzję o zmianie terminu konferencji Księży Dziekanów. Konferencja, która miała odbyć się w dniu 15 lutego br. została przełożona na dzień 17 marca br. (czwartek). Zaproszenie zostanie przesłane do wszystkich Księży Dziekanów z 2. tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Wikariusz Generalny zwraca się z prośba o uzupełnienie formularzy, które w minionym tygodniu dotarły w formie tradycyjnej na każdą parafię. Proszę o przygotowanie zestawienia statystycznego sakramentów za rok 2021, podanie łącznej liczby poszczególnych sakramentów udzielonych w latach 1992-2021 oraz wypełnienie danych związanych ze wspólnotą Żywego Różańca. Formularze należy złożyć do Księży Dziekanów, których proszę o dostarczenie pełnych zestawów dekanalnych do wydziału duszpasterskiego, do dnia 13 lutego br. Z podanych informacji zostaną przygotowane zestawienia za rok 2021, które będą dekanalnie przedstawiane Biskupowi Legnickiemu oraz wysłane do Stolicy Apostolskiej, a także opublikowane w przygotowywanych materiałach z racji jubileuszu diecezji.

10. Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. W tym roku ów dzień wpisuje się również w obchody Jubileuszu 30-lecia Diecezji Legnickiej. Biskup Legnicki zaprasza wszystkie osoby życia konsekrowanego
na nabożeństwo i Eucharystię do katedry legnickiej
podczas której nastąpi odnowienie ślubów zakonnych, a następnie na wspólną agapę do refektarza Wyższego Seminarium Duchownego. Przypominam, że ofiary składane tego dnia do puszek są przeznaczone na zgromadzenia kontemplacyjne. Zebrane ofiary należy wpłacić do kasy kurialnej.

11. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej zaprasza na Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej organizowane w Seminarium – ul. Jana Pawła II nr 1 w Legnicy. Odbędą się one w dniach 11-13 lutego 2022 r. – dla młodzieży szkół średnich oraz studentów. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 00, a kończą się obiadem w niedzielę o godz. 13.00. Mają one charakter modlitewno-duchowy oraz są czasem doświadczenia wspólnoty wiary. W planie: nabożeństwa, praca w grupach, modlitwa Liturgią Godzin, możliwość spowiedź, poznanie życia seminaryjnego, rekreacja itd. Młodzież powinna zabrać ze sobą Pismo święte i notatnik.. Zgłoszenia proszę kierować do ks. Tomasza Metelicy, kom. 880-644-402, e-mail: powolanie@diecezja.legnica.pl

12. W ostatnich dniach Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski podjął następujące zmiany personalne:

– ks. Tomasz Kwiecień – mianowany rzecznikiem sprawiedliwości w diecezji legnickiej,

– ks. Paweł Opala – mianowany ojcem duchownym dekanatu Gryfów Śląski.

 

X