Komunikaty duszpasterskie – 8 stycznia 2021

1. W najbliższą Niedzielę (10 stycznia) obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. „Święto Chrztu Pańskiego zamyka okres Narodzenia Pańskiego. Doceniane bardziej dopiero w naszych czasach, nie stało się ono źródłem jakichś szczególnych form pobożności ludowej. Jednak dla uwrażliwienia wiernych na to wszystko, co się odnosi do chrztu i wspomnienie naszych narodzin jako dzieci Bożych, może się stać dobrą okazją do wykorzystania takich inicjatyw duszpasterskich, jak ‘Obrzęd niedzielnego pokropienia wodą święconą’ podczas każdej Mszy świętej z licznym udziałem wiernych, a w homiliach i katechezach skupienie szczególnej uwagi na tematach i symbolach chrzcielnych” (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 119). Powinna to być bieżąca woda, przygotowana do pobłogosławienia na każdą z Mszy świętych z osobna.

2. W Niedzielę Chrztu Pańskiego należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji legnickiej „Komunikat Wikariusza Generalnego ws. zbiórki dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji” z dnia 4 stycznia 2021 roku. Zbiórka do puszek odbędzie się 17 stycznia (niedziela).

3. Chciałbym przypomnieć, że ofiary zbierane na tacę w dniu 6 stycznia są przeznaczone na cele misyjne i należy je wpłacić w kasie Legnickiej Kurii Biskupiej.

4. 17 stycznia (piątek) obchodzimy w Polsce Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15)

5. W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9). Zachęcam wszystkich księży Dziekanów, którzy na terenie swoich dekanatów posiadają kościoły innych wyznań chrześcijańskich do zorganizowania wspólnych nabożeństw ekumenicznych w tym terminie. Główne nabożeństwo z udziałem Biskupa Legnickiego odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Marii Panny 24 stycznia (niedziela) o godz. 17.00.Materiały duszpasterskie do wykorzystania każdego dnia trwania modlitw, przykładowe nabożeństwo ekumeniczne przygotowane przez chrześcijan z Malty powinny dotrzeć w formie tradycyjnej w tym tygodniu, natomiast w formie elektronicznej znajdują się na stronie internetowej diecezji.

6. Diecezjalne Biuro Gospodarcze umieściło na stronie internetowej informacje dotyczące dotacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w roku 2021. Bardzo prosiłbym wszystkich Księży Proboszczów o zapoznanie się szczegółowo z w/w treściami.

7. Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych i studentów do udziału w wędrówce po górach, podczas której będzie można porozmawiać o życiu, powołaniu, swojej przyszłości. Wyprawy po Karkonoszach i Górach Izerskich będą organizowane w towarzystwie ojca duchownego, przewodnika PTTK oraz ciekawych ludzi, raz w miesiącu pod hasłem: „Dobre Rozeznanie Powołania”. Najbliższe wyjścia są zaplanowane na 9 i 16 stycznia. Szczegółowy program znajduje się na stronie diecezji legnickiej.

8. Ks. dr Stanisław Szupieńko, diecezjalny konserwator zabytków, informuje o zbliżającej się kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2021”. Jest to konkurs organizowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków, który skierowany jest do tych właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy, co jest godne propagowania. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek 2021 roku, a termin składania wniosków określony został na 31 stycznia br. (sekretariat konkursu: NID Odział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn; decyduje data stempla pocztowego). Informacja o możliwości wzięcia udziału w konkursie podana na naszej stronie internetowej. Chcemy rozpowszechnić wśród gospodarzy tych obiektów i kościołów diecezji legnickiej i zachęcić do wzięcia udziału w konkursie „Zabytek Zadbany 2021”.

9. Od 15 stycznia br. na stronie internetowej diecezji legnickiej zostanie uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa”.Znajdziemy tam przygotowywane przez księży naszej diecezji comiesięczne nabożeństwa przeznaczone na 19-ty dzień każdego miesiąca, a poza tym wszelkie materiały duszpasterskie związane z ogłoszonym rokiem: nauczanie Kościoła, wykaz odpustów, inicjatywy w diecezji, bractwo św. Józefa, modlitwy, katechezy, informacje o szkaplerzu św. Józefa, filmy, literaturę itp. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami oraz wykorzystanie ich w roku św. Józefa w celu pogłębienia Jego kultu w poszczególnych parafiach.