RZECZNIK PRASOWY DIECEZJI

telefon: 76-724-41-52

fax: 76-724-41-01

mobile: 604-465-438

e-mail: rzecznik@diecezja.legnica.pl

KOMUNIKATY PRASOWE

Nowy numer PASTORES

24 września 2022
BIULETYN PRASOWY LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ