Koronacja Obrazu w Bolesławcu

W dniu wspomnienia Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy, 27 czerwca, w bolesławieckiej parafii noszącej to wezwanie, odbyły się uroczystości odpustowe, a także jubileusz 50. lecia parafii i koronacja obrazu Matki Bożej. Wydarzeniu przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Wzięli w nich licznie udział parafianie, oraz przybyli goście, wśród nich: duchowieństwo, siostry zakonne, przedstawiciele władz, służb mundurowych. Wszystkich przybywających do kościoła witały dźwięki Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec”, pod kapelmistrzem Janem Chojnackim.

Na wstępie, proboszcz parafii ks. dr Stanisław Kusik, przedstawił historię kościoła który powstał w XVIII w. jako świątynia protestancka. Po II wojnie światowej, kiedy w większości protestancka ludność niemiecka opuściła Bolesławiec, były próby jego pozyskania dla katolików. Jednak ówczesne władze nie zezwoliły na to. Dopiero taką zgodę udało się uzyskać w 1969 r. po gwałcie i morderstwie kobiety które się w nim dokonało, gdyż jego mury, stały się siedziskiem miejskiego półświatka. Wtedy dopiero władze powiększającej się społeczności katolickiej miasta, przekazały już w części zniszczoną, a przede wszystkim ograbioną świątynię.

U początków parafii erygowanej w 1970 r., stoi wraz z jej mieszkańcami ks. prał. Edward Bober, który wytrwale i cierpliwie krok po kroku, przywracał świetność świątyni. Po przejściu ks. Bobera na emeryturę, jego pracę kontynuuje obecny proboszcz ks. Kusik.

Pełny tekst oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie legnickiej NIEDZIELI.

X