Krew Chrystusa – cena naszego zbawienia

Dziś w domu ss. adoratorek w Bolesławcu odbyły się uroczystości ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa. Eucharystii przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

Podczas Mszy św., głównej części uroczystości, przy ołtarzu w kaplicy domu sióstr posługiwali prezbiterzy z dekanatu bolesławieckiego. W ławkach zasiedli licznie mieszkańcy Bolesławca, ale także siostry z dwóch innych zgromadzeń posługujących w mieście – klaryski i elżbietanki.

W homilii bp Mendyk, który przewodniczył Mszy św., zwrócił uwagę, że ilekroć odbywa się to święto w gościnnym domu sióstr adoratorek, tylekroć pojawiają się pytania, czym jest dla nas najdroższa Krew Chrystusa, jakie miejsce zajmuje w naszej pobożności i co nas prowadzi do oddawania czci Krwi Jezusa.

– Być może towarzyszy nam wszystkim taka sama motywacja, jaka towarzyszy siostrom adoratorkom – do oddawania czci Krwi Chrystusa prowadzi nas uznanie, że jest ona ceną, którą Jezus zapłacił za wyzwolenie ludzi z niewoli grzechu – powiedział bp Marek. Hierarcha przypomniał, że pobożność do Krwi Jezusa jako ceny zbawienia szczególnie pogłębiamy m.in. podczas Eucharystii. – Pogłębiamy na adoracji, na modlitwie. To w tych przestrzeniach kontemplujemy tajemnice naszego zbawienia. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi o swojej krwi, że jest przelana na odpuszczenie grzechów. I właśnie te słowa pokazują, że Krew Chrystusa jest przedmiotem specjalnego kultu, ponieważ z woli Bożej Krew Jezusa Chrystusa jest ceną naszego zbawienia – zaznaczył.

Przypomniał także, że życie każdego chrześcijanina powinno być odpowiedzią na miłość, jaką Bóg Ojciec ukochał nas w Jezusie Chrystusie. Odpowiedź ta z jednej strony zawiera się w wewnętrznej miłości, która powinna w nas wzrastać i dojrzewać, a z drugiej – w darze dawania siebie innym.

– A zatem dziękujmy za stałe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Za to stałe uczenie się postawy służby dla wspólnoty Kościoła. Pamiętajmy o słowach, które w tej wspólnocie często są przypominane, słowa św. Marii de Mattias: „Nie wolno nam tracić czasu. Kochajmy Jezusa ukrzyżowanego i czyńmy wszystko, aby i od innych był On kochany”.

Lipiec to – według tradycyjnego kalendarza liturgicznego – miesiąc poświęcony kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa poprzez jednoczenie się z Chrystusem w Komunii św., rozważanie momentów przelania krwi przez Chrystusa zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.

Święto to zostało włączone do kalendarza liturgicznego w I połowie XIX wieku. W 1849 r. papież, bł. Pius IX dekretem Redempti sumus rozszerzył obchody tego święta na cały Kościół. Do szczególnego kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa zachęcał także bł. papież Jan XXIII, który poświęcił tej tematyce specjalny list apostolski Inde a primis. Zalecał w nim m. in. rozszerzenie nabożeństw ku czci Krwi Pana Jezusa.

 

foto: Roman Tomczak (Legnicki Gości Niedzielny)