Kurs foto-video 2021. Zapisy.

W grudniu 1994 zostały opublikowane „Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”. Ten dokument zwraca uwagę, że zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs i otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy duchownej. Chcąc zrealizować powyższe wskazania, Referat ds. Mediów Legnickiej Kurii Biskupiej zaprasza na kurs dotyczący fotografowania i filmowania.

Zostanie on zorganizowany w dniu 6 listopada 2021 roku w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. Wyszyńskiego 1, przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik). Rozpoczęcie o godz. 10.00 (czas trwania to około 3,5 godziny).

Koszt kursu wynosi 100 zł. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają 5-letnie upoważnienia Legnickiej Kurii Biskupiej do filmowania i fotografowania podczas uroczystości kościelnych ważne na terenie całego kraju. Brak takiego upoważnienia jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonywania tych czynności w budynkach sakralnych.

Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail: media@diecezja.legnica.pl Można również dokonać zgłoszenia listowanie na adres: Legnicka Kuria Biskupia, Referat ds. Mediów, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica (dane te są wyłącznie do użytku wewnętrznego i późniejszej korespondencji).

Przy zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; jeśli jest dostępny, to adres poczty elektronicznej.

Osoby, które zgłaszały się na poprzednią edycję kursu, która ze względów epidemicznych została odwołana, prosimy o ponowne zgłoszenie się.

WAŻNE! Osoby, które odbyły już taki kurs i otrzymały pozwolenie, ale jego pięcioletni termin kończy się lub już się skończył, mogą uzyskać przedłużenie bez konieczności ponownego uczestnictwa w kursie. Prosimy zgłosić ten fakt na powyższe adresy, podając swoje dane i numer pozwolenia oraz termin jego ważności.

 

foto: ericamarcialm, pixabay