Kurs foto-video. Zapisy.

W grudniu 1994 zostały opublikowane „Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”. Ten dokument zwraca uwagę, że zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs i otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy duchownej. Chcąc zrealizować powyższe wskazania, Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej i Redaktorzy legnickiej edycji tygodnika „Niedziela” za aprobatą Biskupa Legnickiego zapraszają na diecezjalny kurs dotyczący fotografowania i filmowania.

Zostanie on zorganizowany w dniu 16 marca 2019 roku w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. Wyszyńskiego 1, przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik). Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Koszt kursu wynosi 100 zł. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają 5-letnie upoważnienia Legnickiej Kurii Biskupiej do filmowania i fotografowania uroczystości kościelnych. Brak takiego upoważnienia jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonywania tych czynności w budynkach sakralnych.

Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail: media@diecezja.legnica.pl Można również dokonać zgłoszenia listowanie na adres: Legnicka Kuria Biskupia, Referat ds. Mediów, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica lub telefonicznie 76 7244152 (pon.-piątek 9-13).

Przy zgłoszeniu prosimy, by podać: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; jeśli jest dostępny, to adres poczty elektronicznej.

WAŻNE! Osoby, które odbyły już taki kurs i otrzymały pozwolenie, ale jego pięcioletni termin kończy się, mogą uzyskać przedłużenie, bez konieczności ponownego uczestnictwa w kursie.

Prosimy zgłosić ten fakt na powyższe adresy, podając swoje dane i numer pozwolenia oraz termin jego ważności.

 

foto ericamarcialm, pixabay