Legnica. Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

Serdecznie zapraszamy na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, które odbędzie się 13 listopada 2021 roku (sobota) w godz. 9.00-14.00.

Rozpoczniemy Eucharystią o godz. 9.00 pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego, a następnie zostaną wygłoszone trzy prelekcje:

1. ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego pt.«Kardynał Stefan Wyszyński – droga do świętości»;

2. red. Anety Liberackiej (Kraków, Stacja7.pl) pt. «Soli Deo. Testament bł. Stefana Wyszyńskiego»;

3. Ks. dra Andrzeja Gałki (krajowy duszpasterz osób niewidomych) pt. «Matka Czacka i Prymas Tysiąclecia – w komunii wiary i miłości»

 

X