Legnica. Jesteście „oknem nadziei”

Caritas Diecezji Legnickiej został dzisiaj zawierzony opiece Matki Bożej.

W piątek 22 października w kaplicy domu Caritas Diecezji Legnickiej na Eucharystii pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego spotkali się pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za różne dzieła Caritas w naszej diecezji. Była to okazja do wspomnienia św. Jadwigi Śląskiej, patronki naszej organizacji charytatywnej. Wśród intencji zanoszonych do Boga było podziękowanie za dotychczasowe błogosławieństwa oraz pomoc w podejmowanych dziełach.

Biskup Siemieniewski w homilii nawiązał do dwóch okien. Pierwsze z nich wiąże się z papieżem Franciszkiem. – Równo przed tygodniem, w ramach wizyty ad limina apostolorum, mieliśmy spotkanie z papieżem Franciszkiem. Papież dwa razy użył pięknego sformułowania w odniesieniu do misji Kościoła. Mówił o „oknie nadziei”, finestra della speranza. Mówił o tym, że nie to jest najważniejsze, że życie bywa trudne. Ważne jest czy w tym wszystkim pozostaje okno nadziei na horyzoncie tego, co nas przytłacza. Papież przypomniał, że jest to absolutnie konieczne, by Kościół wskazywał na takie okno nadziei, którym jest zbawienie wieczne w Chrystusie Jezusie – mówił bp Siemieniewski.

Drugie okno wiązało się z patronką Caritas – św. Jadwigą Śląską. Biskup przypomniał, że we Wrocławiu, w średniowiecznych podziemiach jednego z klasztorów, znajduje się okno św. Jadwigi Śląskiej. – Nie wiemy, czy faktycznie przez nie święta udzielała pomocy potrzebującym, ale na pewno przypomina gest niesienia im pomocy. Na pewno życie św. Jadwigi było formą przełamywania tego, co wydawało się nie do przezwyciężenia. Kto wie, czy misją Caritasu nie jest budowanie takich „okien nadziei”? Niesienia pomocy tam, gdzie są sytuacje wydające się być nie do przezwyciężenia? – mówił hierarcha.

Modlitwa zakończyła się ofiarowaniem wszystkich dzieł Caritas pod opiekę Matki Bożej.

X