Legnica. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

Czym dla całej katolickiej Polski jest Częstochowa, tym dla Podlasia jest Kodeń. To tam, w pięknym zakątku Polski, wśród łąk, pól i lasów, nad Bugiem, przy samej granicy z Białorusią odbiera cześć Matka Boża Kodeńska, zwana niegdyś Madonną Gregoriańską lub Madonną z Gwadelupe. Według tradycji, ten obraz jest malarską kopią figury wyrzeźbionej przez św. Łukasza. Na polecenie papieża św. Grzegorza Wielkiego kopię tę miał namalować św. Augustyn z Canterbury, apostoł Anglii. Maryja wraz z Dzieciątkiem ukazana jest na obrazie w całej postaci.

Na szczególną uwagę zasługuje oblicze Jezusa – jest to pomniejszona twarz dorosłego mężczyzny. Z tyłu obu Postaci znajduje się olbrzymia, zajmująca prawie połowę obrazu aureola.

****

Od momentu powstania naszej Diecezji przeżywaliśmy wiele peregrynacji. Były to m.in. kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, kopia ikony Matki Bożej z Krzeszowa, figura Matki Bożej Fatimskiej, peregrynacja relikwii dwóch świętych biskupów męczenników i patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława, peregrynacja figury oraz relikwii serca św. Jana Marii Vianneya.

W związku z tym, że wśród mieszkańców naszej Diecezji, naszego Miasta jest wielu ludzi, których korzenie sięgają kresów wschodnich zapragnęliśmy gościć u siebie, w naszej Parafii św. Józefa kopię cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, którą przywiozą Ojcowie Oblaci. To szczególny czas nawiedzenia, spotkania z Matką, który będzie miał miejsce od 13 do 15 grudnia – w połowie adwentowej drogi przygotowania na spotkanie z Jezusem. Zapraszamy do św. Józefa w tych dniach wszystkich czcicieli Matki Bożej, by przed Jej wizerunkiem upraszać łaski, być blisko Tej, która wszystko rozumie, która sercem ogarnia każdego z nas i jest z nami w każdy czas.

****

Cudowny wizerunek trafił do Kodnia nie bez przygód. Obraz został wykradziony w XVII wieku z papieskiej kaplicy przez wojewodę litewskiego Mikołaja Sapiehę. Magnat pojechał do Rzymu by modlić się o zdrowie. Został wysłuchany właśnie przed wizerunkiem Maryi, kiedy modlił się w kaplicy Ojca Świętego. Sapieha prosił papieża, by ten podarował mu obraz. Urban VIII grzecznie, acz stanowczo odmówił. Książę przekupił więc zakrystianina i wykradł wizerunek. Sapieha został za to obłożony anatemą.

Kara ta została zdjęta po tym, jak Mikołaj Sapieha po dłuższej przerwie włączył się w życie publiczne i swym działaniem zasłużył się dla Kościoła. Następnie odbył trwającą prawie pięć miesięcy pieszą pielgrzymkę do Rzymu, gdzie padł u stóp papieża. Wzruszony Urban VIII uściskał go i obdarował relikwiami, a także oficjalnie ofiarował mu cudowny obraz iżby w dziedzicznym mieście jego Kodeniu znajdował się i tam po wszystkie wieki cześć znakomitą odbierał.

Od momentu przywiezienia cudownego wizerunku, Kodeń stał się miejscem pielgrzymek dla całego wschodniego regionu Rzeczypospolitej. Przybywali tutaj pątnicy z Podlasia, Wołynia, Białorusi, Litwy, Żmudzi i innych regionów. Zanotowano też wiele łask i uzdrowień. Wierni odzyskiwali wzrok, władzę w nogach. Doznawali pocieszenia i uleczenia na ciele i duszy. Obraz Matki Bożej Kodeńskiej został ukoronowany papieskimi koronami w 1723 roku.

X