Legnica. Rocznica ukazania cudu

To już 6 lat od kiedy publicznie wiadomo, że w Legnicy wydarzył się cud eucharystyczny.

W sobotę 2 lipca przypadała 6. rocznica ukazania wiernym do publicznrgo kultu cudu eucharystycznego, do którego doszło w sanktuarium św. Jacka. – Rocznica jest zawsze okazją do dziękczynienia Bogu za jego znak miłości do nas – mówił ks. Andrzej Ziombra, kustosz sanktuarium św. Jacka i proboszcz miejscowej wspólnoty prafialnej.

Każdego roku na Eucharystię w dniu rocznicy przyjeżdża wielu wiernych. W tym roku wśród zorganizowanych grupy były pielgrzymki m.in. z Goerlitz oraz Kalisza.

Liturgii przewodniczył ks. Robert Skrzypczak. Kapłan w swojej homilii zwrócił uwagę sluchaczy na przeogrmny dar Ciała i Krwii Pańskiej, którą zostawił nam Jezus Chrystus. – Nie jest jest to tylko symbol, nie jest to pamiątka ale jest to realna obecność Jezusa Chrystusa. Jest to największy skarb Kościoła – mówił kapłan.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.