Wydział katechetyczny

Sekretariat:

p. Izabela HAWRYLUK

telefon: 76-724-41-18

 

STRONA INTERNETOWA:

www.katechetyczny.diecezja.legnica.pl 

Wizytatorzy diecezjalni:

1. ks. Jarosław KOWALCZYK

2. o. Józef SZAŃCA OFMConv.

3. ks. Tomasz KRAUZE

LEGNICKA KURIA BISKUPIA

Dane ogólne


Kancelaria kurii


Wydział duszpasterski


Referat ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży


Referat ds. ekumenizmu


Referat ds. misji


Referat ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego


Referat ds. muzyki kościelnej


Penitencjarze


Diecezjalni egzorcyści


Duszpasterstwa specjalistyczne i zawodowe


Wydział katechetyczny


Referat ds. duszpasterstwa rodzin


Wydział gospodarczy


Referat ds. sztuki sakralnej


Referat ds. mediów